U.L.V MAKİNALARININ ÖZELLİĞİ

1 - Öncelikle Dünya sağlık örgütü ( w.h.o ) nun  tavsiye ettiği ilaçlama tekniğidir .

2 - U.L.V  Son derece ince püskürtme tekniği oluşturan aerosol sisidir. ( 9 - 49 mikron )

3 - Havada uzun süre kalabilme özelliğinden dolayı  açık ve kapalı alanlarda en üçra köşelere kadar ulaşabilme özelliğinin olması .

4 - Ekonomik olarak başarısıda tahmin edilemiyeceği kadar yüksektir yaklaşık 2000 litre ilaçlı su yerine 80 litre ilaçlı suyla başarı

5- İlaç daha fazla tutunduğu için etkin ilaçlama yapar.

6 - Suda eriyen her türlü ( toz ve sıvı ilaçları ) kullanabilirsiniz .

7 - işcilikten kurtulma ( makinayı sabit yere koyarak ilaçlama özelliği ) diğer makinalarda olduğu gibi sırtında veya elinde dolaştırmanıza gerek yoktur .

8 -İlaç lekelerinin kalmaması ( kanjerosenin azalması

Hangi amaçla kulanılır ?

* Haşere ilaçlama işlerinde

* Nemlendirme işlerinde

* Dezenfeksiyon işlerinde

* Koku gideriminde

Kullanım alanları nerelerdir ?

* Açık ve kapalı alanlarda

* Tarım alanlarında , Seralarda , tarım çiftliklerinde

* Hayvancılıkta  tavuk , büyükbaş , küçük baş , Hayvan çiftliklerinde

* Konutlarda : Sitelerde , otellerde , evlerde, okullarda  işyerlerinde , hastanelerde

* Mantarcılıkta , tekstil ürünlerinde fabrikalarda

* Çöplüklerde , toplu yaşam alanlarında

 

U.L.V. VE ALAN SPREYLEMESİ NEDİR ?

 

U.L.V. (Ultra Low Volume) son derece ince püskürtme tekniği ile oluşturulan aerosol sisidir. Haşereleri yok etmede en az etken madde ile en üstün, kalıcı, etkili, gerçekçi ve en ekonomik mücadeleyi sağlar. U.L.V. tekniği ile oluşan zerrecikler uçan ve yürüyen haşereleri anında etkiler, hızla yok eder ve çok uzun süre etki gücünü sürdürür U.L.V. (soğuk sisteme) ile amaç, ilaçlı suyu (solüsyon) havada uzun süre kalacak şekilde partiküllere bölerek hava ile temas süresini uzatıp ilaçlamada kesin sonuca gitmektir.

Alan spreylemesinin temeli, çok fazla miktarda küçük insektisit damlacıkları üretmek üzerine kurulmuştur. Bu damlacıklar haşere ile uçma faaliyeti esnasında temasa geçtiğinde, öldürücü insektisit bulutu oluşturan ve sis görüntüsü veren bir alan spreyleme yöntemi olan termal sisteminin yerini günümüzde U.L.V. (Ultra Low Volume) yöntemi almıştır.

Sivrisinek ve karasinek gibi uçan haşereler, alan spreylemesine karşı çok hassastır. Çünkü sprey sisi içerisinde uçarlarken damlacıklar ile temas ederler. Başlıca spreyleme çeşitleri, caddelerin spreylenmesi, pazar alanları, çöplük alanlar ve binalarda yapılan ilaçlamalardır. Tüm bu ilaçlamalarda büyük bir sis bulutu haline gelen insektisit tüm alana ulaşır ve popülasyonda büyük bir düşüş görülür.

1 : DEZENFEKSİYON AMAÇLI


U.L.V. sistemi, antiseptik (Mikropları, yani insan, hayvan ve bitkilerin dokularına yerleşerek hastalığa yol açan bakteri, virüs, mantar gibi tek hücreli asalak canlıları yok edilmesi amacı ile kullanılmaktadır .
Tavuk çiftlikleri ve kümeslerde teneffüs yoluyla bazı aşıların verilmesinde de kullanılmaktadır. 
Ergonomik yapısıyla çok rahat kullanılabilme özelliğine sahip cihazlarımızla yapılan dezenfeksiyon uygulamaları, cihazın sağladığı aerosol sis (küçük ilaç zerrecikleri) oluşturabilmesi sayesinde,gözle görülemeyen canlıları(mikropları) yok edebilmektedir.

 

2: KARA SİNEK VE DİĞER YÜRÜYEN HAŞERELERİN YOK EDİLMESİ AMAÇLI

U.L.V cihazlarımız İdeal püskürtme ünitesi ile bilumum uçan ve yürüyen haşerelerle mücadele etmektedir karasinek mücadelesinde ve diğer haşerelerin yok edilmesinde % 100 başarı sağlamaktadır . Tavukçuluk ve mandıra sektöründeki firmalar DURU U.L.V. cihazlarını tercih
ederek, mandıra ve kümeslerdeki başarı oranınlarını yükseltmiştir

Duru 5 LT ULV makinası

₺1,500.00Fiyat