Biyofibro Gel, ana aktifi olan Fipronil Phenylpyrazole insektisit grubundan, çevre için son derece güvenli olan etkili geniş spektrumlu temas ve sindirim etkili olarak çok düşük dozlarda çok yüksek etki göstererek hedef zararlıların kontrolünü sağlar.

Biyofibro Gel, hamamböceği ve karnca mücadelesi için geliştirilmiş en etkili formulasyon tip